Wij zetten informatiebehoefte vanuit beheerorganisaties om in objectgerelateerde informatie: modulair en gestructureerd.

 

Objectdata
wat en hoe

Objectdata efficiënter gebruiken

Bij Bouwwerk Informatie Management wordt de informatie over een bouwwerk vastgelegd en beheerd als objectdata.

Indien beter beschikbaar, hoe meer informatie onafhankelijk van elkaar en dynamischer opgeslagen en beheerd is,  alsmede ten opzichte van elkaar verbonden kan worden, hoe efficiënter en sneller uitvoerbaar is een analyse of toepassing van informatie.

In het objectdatamanagement wordt informatie geüniformiseerd, dat wil zeggen dat de informatie uit hun oorspronkelijke medium (bouwtekeningen, aanbiedingen, berekeningen etc.) geëxtraheerd wordt en context-onafhankelijk, gedecentraliseerde digitaal beheerd kan worden.

Aangezien de oorspronkelijke bronnen en documenten sterk van elkaar verschillen (papier, post, digitaal, bestandsformaten etc.), is het cruciaal dat de digitalisering van de objectgegevens dynamisch, flexibel, valide, zonder informatieverlies en vooral platformonafhankelijk wordt vormgegeven.

Een intelligente oplossing oor objectdatamanagement bieden de open standaarden en methoden die door Gobar mede-ontwikkeld en gebruikt zijn.

Open Standaarden in het vizier

De methoden die door Gobar Consulting Group worden toegepast zijn grotendeels gebaseerd op open standaarden en zijn door (inter) nationale, onafhankelijke instellingen zoals ISO gecertificeerd.

Deze normen en standaarden zijn ontworpen voor interoperabiliteit van digitale informatie-uitwisseling en omvatten afspraken over informatiestructuren. Bij de uitvoering van deze standaarden wordt het informatie management gebaseerd op uniforme afspraken voor informatie-uitwisseling en data-structurering in een open standaard formaat – ook om de databases van beheerorganisaties op basis van gestandaardiseerde informatieleveringen uit projecten bij te kunnen bijwerken.

Open. Duidelijk. Uniform.

De nieuwste BIM-ontwikkelingen weerspiegelen de steeds veranderende behoeften en eisen van de gebruikers van het moderne informatie management: ter ondersteuning van project-, asset- en facility management worden de open standaarden en informatie modellen in toenemende mate gebruikt.

Deze Open BIM methoden zijn specifiek gericht op beheerorganisaties die verschillende informatiesystemen met verschillende datastructuren in gebruik hebben. De toepassing van  Open BIM normen biedt een universele en intelligente samenhangende structuur om een gestructureerde en gestandaardiseerde overdracht van informatie mogelijk te maken.

Gobar componeert de verschillende gegevensstructuren van een gebouw in een passend geheel, die precies passen bij de informatiebehoefte van het project, de klant en de levenscyclus van het specifieke gebouw of bouwproject om het informatiemanagement te laten functioneren.

Informatieleveringen voor Asset en Facility Management

Onze methoden zijn uit de behoefte voortgekomen, BIM, GIS, System Engineering en de life cycle-informatieketen in een bouwproject zo effectief mogelijk met elkaar te kunnen combineren.

De verschillende informatiesoorten worden met onze hulp door de projectpartners in intelligent gestructureerde ‘informatiepakketten' omgezet, die met elke informatielevering steeds rijker worden in informatie en waarbij alle gegevens en bestanden praktisch, gestructureerd en integraal met elkaar verbonden zijn.

Deze fundamentele informatiestructuur is gebaseerd op de zogenaamde ICDD standaard en kan in  alle grote bouwprojecten worden toegepast. Een ‘informatiepakket’ wordt als bijlage aan een VISI-bericht digitaal en periodiek door een opdrachtnemer aan de opdrachtgever overgedragen.  De opdrachtgever, uiteindelijk de beheerorganisatie, kan de afzonderlijke informatiecomponenten nu gebruiken en de relevante data in de verschillende achterliggende beheersystemen onderbrengen.

 

 

Meerwaarde en voordelen
  • Gestructureerde, samenhangende en volledige levering van objectdata voor de complete levenscyclus van een bouwwerk
  • Hergebruik van bestaande informatiesystemen en dataformaten (softwareonafhankelijk)
  • De Methoden kunnen op een concrete informatiebehoefte worden toegesneden en ondersteunen alle mogelijke bestandsformaten.
  • Opdrachtgevers creëren uniforme structuren, heldere processen, rollen en verantwoordelijkheden en een voorspelbare communicatie op de raakvlakken met hun opdrachtnemers
  • Het gebruik van 3D-informatie of software is niet noodzakelijk en geen randvoorwaarde voor de toepassing van BIM.