Wij zetten informatiebehoefte vanuit beheerorganisaties om in proces- en objectgerelateerde informatie:
modulair en gestructureerd

 

Acties
Wanneer en Waar

In het kort: onze kerncompetenties

I  Complexe projecten behoeven duidelijke verantwoordelijkheden, bindende informatiestromen, betrouwbare communicatie en een gestructureerde vastlegging van informatie. Vanaf de projectstart over de gehele levenscyclus van een bouwwerk.
Gobar adviseert overheidsopdrachtgevers pro-actief en helpt bij de invoering van de benodigde communicatie- en informatiestructuren.

II  Alle objectgegevens worden universeel, in onderlinge samenhang, context- en formaatonafhankelijk beschikbaar gesteld.
Gobar gebruikt gestandaardiseerde en op de informatiebehoefte toegesneden structuren voor informatiemanagement en brengt de resultaten uit informatiestromen - zelfs uit verschillende bronnen - op gestructureerde wijze samen.

III  Dataverlies is onacceptabel! Tegelijkertijd worden in bouwprojecten door contractpartijen vaak diverse IT-systemen ingezet die niet compatibel met elkaar zijn.
Gobar ontwikkelt en maakt gebruik van gestandaardiseerde en flexibele methoden en oplossingen die platform onafhankelijk zijn en een uniforme informatieuitwisseling op basis van , 'open standaarden' mogelijk zijn.

Wij hebben een langjarige ervaring in talrijke projecten met diverse (overheids)opdrachtgevers in de infrasector. Gebaseerd op deze ervaring adviseren en ondersteunen wij onze klanten gefundeerd, pro-actief en constructief, waarbij alle belangrijke aspecten worden meegenomen die van belang zijn voor een professioneel informatiemanagement bij steeds complexer wordende bouwprojecten.

We zijn ons er van bewust dat een invoering van een verbetering zo goed kan zijn als haar eigen plan.

Kennis is deelbaar

Voordat wij met onze klanten aan de slag gaan, hebben we ons huiswerk gedaan: Gobar Consulting Group is een actieve deelnemer van talrijke gremia, bestuursorganen en expertgroepen op nationaal, europees en wereldniveau. Het doel is om enerzijds tot de mogelijk meest breed gedragen uniformering van informatiestandaarden in de bouwsector te komen en anderzijds aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen en verbeteringen te werken, die een bijdrage leveren aan nog meer gebruiksgemak en nieuwe toepassingsmogelijkheden in de dagelijkse praktijk.

De naleving van regelgeving voor toepassing van BIM is voor ons daarbij net zo belangrijk als rekening te houden met specifieke lokale normen en regelgeving van de desbetreffende EU-lidstaten.

Het is cruciaal om open standaarden te gebruiken tussen de betrokken partijen in een project, waarbij binnen de gestelde informatie en proces-eisen zo uniform en barrièrevrij mogelijk gecommuniceerd kan worden. Alleen zo kunnen misverstanden bij samenwerking in een project vermeden worden, faalkosten worden verminderd en de projecten binnen de gestelde tijd en budget worden voltooid.

Gobar Consulting Group is nauw betrokken bij de succesvolle ontwikkeling en implementatie van open standaard methoden.

Onze diensten:
 • Informatiemanagement
 • Procesverbeteringen bij complexe bouwprojecten
 • Opstellen van informatieleveringsspecificaties (ILS)
 • Standaardisatie van communicatiestructuren en informatiestromen
 • Ontwikkeling en invoering van  Open Standaarden
 • Projectmanagement
 • Strategieadvies
Wegenbouwprojecten:
 • Rijkswaterstaat: knooppunt autosnelweg A20 Moordrecht
 • Rijkswaterstaat: N61 Hoek – Schoondijke
 • Rijkswaterstaat: SAA DBFM contract A1-A6
 • Rijkswaterstaat: SAA Uitvoeringsorganisatie
 • Provincie Zeeland: Uitbreiding Sloeweg
Waterbouwprojecten:
 • Rijkswaterstaat: MOBZ fase 3 en 4. Modernisering, objectbediening Zeeland
 • Rijkswaterstaat: Koninginnesluis en Muntbrug bij Utrecht / Nieuwegein
 • Rijkswaterstaat: Damwanden Amsterdam-Rijnkanaal
Utiliteitsbouw:
 • Provincie Gelderland: Herontwikkeling van Hoofdgebouwen van de Provincie
Binnenstedelijke projecten:
 • Amsterdam: Rode loper. Renovatie verhardingen en waterwegen Damrak/Rokin
 • Amsterdam: Renovatie IJtunnel
Railinfraprojecten:
 • Amsterdam (GVB): MVP4 Metroproject
Bodemsanering:
 • Provincie Gelderland: Ascot Meteren und Vorden
 • Waternet (Amsterdam): Sanering waterbodems, de Vecht

Openbaar vervoer (Concessiemanagement):
 • Provincie Gelderland: OV-Cluster Oost (Concessies vervoersbedrijven trein/ bus)

Voorbeeld knooppunt autosnelweg A20 Moordrecht

Behoefte:

Rijkswaterstaat had de behoefte om de communicatieverantwoordelijkheden voor alle projectpartners in relatie tot het gecontracteerde bouwbedrijf helder te definiëren. Naast Rijkswaterstaat hebben de Provincie Zuid Holland, de gemeente  Zuidplas als overheden aan het project deelgenomen.

Opgave:

Voor de digitale contractcommunicatie met het bouwbedrijf, zijn deze autoriteiten opgenomen in de communicatie structuur van Rijkswaterstaat.

Voorbeeld SAA DBFM contract A1-A6

Behoefte:

Gedurende vele maanden waren werkgroepen voor de autosnelweg project SAA A1-A6 bezig met het beschrijven van de structuren en processen in flowcharts. Niettemin ontbrak aan het einde een heldere en eenvoudige structuur om een goed totaaloverzicht te krijgen.

Opgave:

Uit de analyse van de verschillende stroomschema’s  is in een beknopt tijdsbestek een contractstructuur opgezet, wat overeenkwam met de flowcharts in het project. Op basis van deze structuur, kon de projectmanager de communicatieverantwoordelijkheden in het project tussen aannemer en opdrachtgever beter overzien.

Voorbeeld SAA DBFM Projectorganisatie

Behoefte:

Hier ging hier vooral om de interne verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor de volgende processen:

 • Overdracht areaalgegevens (As-built data van verhardingen, kunstwerken etc.)
 • Risicomanagement
 • Communicatie en stakeholder-management
 • Projectmanagement
 • Controles (verificaties en validaties) en prestatiemetingen

Opgave:

Het creëren van een geschikte communicatie structuur op één vel papier. Voorbereiding van de procesbeschrijvingen en de coördinatie met de vakspecialisten aan diverse workshops. Advies over de geschiktheid van processen voor de digitale ondersteuning.

Voorbeeld Koninginnesluis - Muntbrug

Behoefte:

Digitale ondersteuning van contractmanagement.

Opgave:

Inrichting van een communicatiestructuur van een digitaal informatiemodel en de implementatie van de digitale toepassing voor het contractmanagement in een beknopt tijdsbestek van een maand – inclusief drie afstemronden met alle projectpartners.

Onze referenties