concreet | complex | compact

 

Gobar Consulting Group

Informatie op orde, voor nu en morgen

Overheidsopdrachtgevers hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om objecten te beheren en benodigen hiervoor valide data voor het uitvoeren van hun asset- en facilitymanagement.
Gebaseerd op de informatie van verschillende actoren in de lifecycleketen dienen de diverse beheersystemen continu te worden bijgewerkt.

Om deze upgrade van beheersystemen soepel te laten verlopen, kan de beheerorganisatie de digitale overdracht van informatie uit aanlegprojecten opvragen.

Door de digitale overdracht van deze gegevens te baseren op open standaarden voor alle projecten, wordt een structuur voor het gehele proces en de waardeketen gecreëerd welke toegepast kan worden op alle toekomstige grote bouwprojecten en binnen de hele bouwsector.

De structurering van deze digitale informatie is onafhankelijk van contractvormen, projectfasen en werkmethodes, zodat deze op open standaarden gebaseerde methoden internationaal toegepast kunnen worden;  onafhankelijk van lokale werkwijzen en procedures.

Gobar ondersteunt opdrachtgevers reeds vanaf de specificatiefase van een project actief en vakkundig met toepassen van deze geavanceerde methoden voor de totstandkoming van een informatie- en objectdatastructuur. De overheidsorganisaties behouden hiermee hun belangrijke informatiepositie om hun regie- en beheertaken significant beter te kunnen uitvoeren.

Door de innovatieve combinatie van BIModelling, BIManagement en Geografische Informatie (GIS) wordt informatie slimmer verbonden en ontsloten en is de informatie bovendien veel sneller beschikbaar dan het ooit mogelijk zou zijn met een traditionele documentatievorm van plannen en overige stukken.

Wij denken graag mee. Wij werken gestructureerd. Wij overzien het totaalplaatje.

Gobar kent de 'bouwstenen' voor een succesvolle structurering van informatie bij bouwprojecten zeer goed. Vanuit onze ervaring scheiden we de informatie strikt van de technologie.

De reden is eenvoudig: wanneer informatie moet worden aangepast aan bestaande technologie, betekent dit automatisch dat niet alle relevante informatie meegenomen kan worden. Dat leidt tot een verlies van informatie, wat onaanvaardbaar is in een bouwproject. Daarom moet de technologie worden aangepast aan de data.

 

 

Gobar biedt de expertise voor de analyse van informatie- en communicatiestromen en het opstellen van een programma van eisen voor de totstandkoming van de informatieketen. Doordat we onafhankelijk zijn, bieden wij een objectief en optimaal advies en het ideale projectmanagement.

Onze taken en verantwoordelijkheden kunnen van project tot project sterk variëren. Om die reden adviseren we altijd eerst een vrijblijvend persoonlijk gesprek met ons aan te gaan.

Processen. Structuren. Informatiestromen.

Niet alleen het gezond verstand zegt het, ook overheden en actoren in bouwprojecten hebben het immense belang van communicatie en informatiestromen in grotere en complexe bouwprojecten onderkend. Hierbij gaat het vooral om efficiëntieverbeteringen en kostenreducties aan de ene kant, aan de andere kant speelt een transparant en professioneel handelen een belangrijke rol. EU-richtlijnen schrijven steeds vaker voor dat bouwprojecten betrouwbaar gedocumenteerd moeten worden en de documentatie gedurende de hele levenscyclus van een gebouw beschikbaar moet zijn: Bouwwerk Informatie Management (BIM).

Wij ondersteunen overheden, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, ingenieursbureaus en organisaties in de nationale en internationale bouwsector. We beschikken over een uitgebreid en relevant netwerk van sleutelfunctionarissen in de praktijk, onderzoek en standaardisatie - en nemen zelf actief deel aan een aantal belangrijke EU-organen en – (inter)nationale expertteams.