Wij denken graag mee. Wij werken gestructureerd. Wij overzien het totaalplaatje.

 

Communicatie
wie met wie

Structuur in communicatie

Bij procesinformatie gaat het om een heldere definitie van de interacties tussen projectpartners. Deze interacties gelden als de basis voor de communicatie in Bouwwerk Informatie Management.

Gebrekkige of foutieve communicatie binnen een project is de belangrijkste oorzaak van hoge faalkosten. Voor de formele communicatie in bouwprojecten -  met name in de GWW – is dit een belangrijke reden waarom al meer dan 10 jaar de zogenaamde IDM methode – ook wel bekend als VISI - wordt toegepast. Toepassing van deze methoden voor het structureren van de communicatie binnen grote en complexe bouwprojecten leidt consequent tot meer duidelijkheid en transparantie en helpt de faalkosten aanzienlijk te verminderen.

De ISO-norm, IDM 'staat voor Information Delivery Manual, die werd ontwikkeld door BuildingSmart.

IDM part 1 geldt als uitgangspunt voor het opstellen van ‘informatieleveringsspecificaties (ILS)’; een informatieparagraaf in een contract.

IDM part 2 is de internationale variant van de Nederlandse VISI-standaard.  IDM wordt internationaal als basis gebruikt voor de structurering van communicatie en informatie.

 

Een integraal onderdeel van het contract

VISI (IDM part II) is gebaseerd op een wetenschappelijke methode uit de organisatiekunde en is tegelijkertijd een open standaard en ISO norm voor (digitale) informatieoverdracht. Met toepassing van VISI wordt een speciaal op het desbetreffende project toegesneden communicatiestructuur ontwikkeld, die formeel, concreet, bindend en rolgebonden van aard is.

De in VISI-communicatie vastgelegde communicatielijnen gelden als vastgestelde voorwaarden in een contract en zijn bindend voor alle projectbetrokkenen. Op VISI gebaseerde afspraken of besluitvorming kunnen een integraal deel van het contract vormen en communicatiekanalen, informatiestromen en projectdocumentatie juridisch bindend maken.

Op basis van VISI worden project relevante informatieleveringen, rollen en verantwoordelijkheden, gedefinieerd; resulterend in formele communicatieafspraken op de raakvlakken (transacties): input, output, actoren en de relatie tot andere transacties.

Gobar Consulting Group is mede-ontwikkelaar en initiatiefnemer van VISI / IDM.

 

 

VISI in de praktijk

Sinds 2007 zijn talrijke UAV89 en UAVgc projecten in de infrasector, op basis van VISI geïmplementeerd en met succes uitgevoerd.

Vanaf 2008 is het gebruik van VISI in Nederland door een aantal overheidsorganisaties in projecten voorgeschreven. Sindsdien stijgt het aantal overheidsinstanties, projectorganisaties en bouwbedrijven die continu gebruik te maken van deze efficiënte vorm van communicatie.

Gebruik en Meerwaarde
  • Heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
  • Formalisering van contractcommunicatie als integraal onderdeel van contractafspraken
  • Creatie van efficiënte  en flexibele communicatiestructuren
  • Voortschrijdend inzicht in (deel)resultaten en projectvoortgang
  • Vastlegging van contracthandelingen, contractuitvoering en daaruit resulterende besluitvorming.
  • Real-time status contractafspraken en rapportages
  • Continu gespiegeld en actueel contractdossier voor opdrachtnemer en opdrachtgever
  • Ondersteuning van externe processen; als verlengstuk van de bedrijfsprocessen binnen de eigen organisatie